Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Displaymaterial till bibliotek

Publiceringsdatum: 2016-01-12

Vilka frågor bör den MIK-kunniga biblioteksbesökaren ställa till sig själv – eller till sitt MIK-bibliotek? Här är skärmsläckare, skrivbordsbakgrund och folder för att konkretisera och begripliggöra MIK utan långa förklaringar och att påminna biblioteksbesökarna om vikten av MIK.

Skärmsläckare och skrivbordsbakgrund:

Till bibliotekets datorer har vi tagit fram en skärmsläckare och en skrivbordsbakgrund för att påminna bibliotekets besökare om MIK.

(För att filerna inte ska bli för tunga, har vi packat dem i zip-filer som kan öppnas med hjälp av datorns Utforskare eller Winzip.Instruktioner på hur du ska göra själva installationen finns i respektive mapp.)

Folder för utskrift

Foldern ”Vem säger vad och varför?” är en påminnelse om en viktig MIK-fråga som dyker upp på planscher, skärmsläckare och informationsfoldrar. För dig som är skolbibliotekarie tänker vi oss att foldrarna kan delas ut till lärarna på skolan för att illustrera och påminna om vad som är MIK.

För er som är folkbibliotekarier tänker vi oss den vuxne besökaren som mottagare. Kanske är detta frågor att diskutera med eleverna eller barnen där hemma?

(För att spara på era färgpatroner har vi gjort dem med vit bakgrund för utskriftsversionen.)

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2015

Gör en ny sökning efter publikationer