Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Värna demokratin och stärka eleverna – tips till lärare (32 min)

Publiceringsdatum:

Skolan har en tydlig roll i att värna demokratin, till exempel mot våldsbejakande extremism. Men vilka varningsklockor bör skolpersonal ta på allvar? När är det dags att agera, och vad gör man då? Och hur kan skolan bidra till alla elevers förmåga att stå emot snyggt förpackade budskap om snabba lösningar och en svartvit värld?

I den här podden belyser Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket med fokus på skolans värdegrund, främlingsfientlighet och nyanländas lärande, några av de utmaningar som pedagoger möter i dag. Han ger en rad konkreta och praktiska råd, bland annat om hur man kan hantera diskussioner om kontroversiella frågor i klassrummet och hur man kan arbeta förebyggande.

Lyssna på podden Värna demokratin och stärka eleverna - tips till lärare:


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016