Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Statens mediepodd avsnitt 2: MIK - om källkritik och lärarens framtida roll

Publiceringsdatum:

Tro inte på allt du ser och hör. Om inte ens Martina Wagner från Statens medieråd kunde genomskåda en fejktrailer till Titanic 2, hur ska vi andra kunna göra det?

Att förhålla sig kritisk i dagens informationssamhälle är knepigt. Vi pratar om nya auktoriteter, nyhetscynism och läraren som lotsen som hjälper elever att navigera i sitt informationssökande. Jack Werner föreslår att man skulle införa en journalistutbildning redan i lågstadiet. Martina Wagner berättar mer om medie- och informationskunnighet (MIK), och om att det också handlar om att hjälpa vuxna att stärka unga som medvetna medieanvändare.

Med på telefon har vi också skolbibliotekarie Liselott Drejstam på Hjulsbroskolan i Linköping som börjar med källkritik redan med förskoleklasser.

I det andra avsnittet av Statens mediepodd pratar vi om den nya tidens krav på källgranskning och delningsansvar - både i skolan och utanför den. Gäster i studion är Martina Wagner, verksamhetsansvarig för medie- och informationskunnighet på Statens medieråd och Jack Werner, journalist och grundare av Viralgranskaren.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2015

Gör en ny sökning efter publikationer