Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Medie- och informationskunnighet - vad är det? (längd: 46 min.) 

Publiceringsdatum: 2019-07-05

I första avsnittet av Medieborgarpodden berättar Anette Novak, direktör Statens medieråd och processledaren Ann Wiklund om medie- och informationskunnighet, MIK; vad det är och hur bristen på dessa kunskaper och färdigheter utmanar demokratin.

Ann Wiklund – som arbetat länge med digital delaktighet och livslångt lärande - har lett det regeringsuppdrag Statens medieråd fick 2018, med målet att stärka samverkan mellan aktörer som arbetar med att sprida medie- och informationskunnighet i Sverige.

Podcasten produceras och programleds av journalisten och mediekonsulten Mikael Zackrisson på uppdrag av Statens medieråd. Mikael Zackrisson har lång erfarenhet av medier och digitalisering.

Lyssna på Medieborgarpodden

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer