Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vilja veta! – en lektion om vår medievardag

Publiceringsdatum:

”Vilja veta!” är ett lektionsförslag för mellanstadiet respektive högstadiet och består av en en-timmeslektion om vår medievardag. Syftet med lektionen är att barn och vuxna ska lära sig mer om varandras liv på nätet, så att fler vuxna – lärare, föräldrar samt övrig skolpersonal – talar med och möter barn och unga kring vardagen på nätet.

I materialet finns också förslag på övningar för att eleverna ska komma igång och reflektera över livet på nätet rörande både möjligheter och risker. Varje lektion tar ungefär 60 minuter.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2015

Årskurs:Åk 4-6, Åk 7-9

Gör en ny sökning efter publikationer