Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Utveckla MIK-arbetet på folbibliotek

Publiceringsdatum: 2016-12-19

I satsningen för att sprida MIK på biblioteken finns en modell för att utveckla MIK-arbetet – strategiskt, systematiskt och praktiskt. I materialet finns förslag och tips på hur man kan lägga upp ett långsiktigt och strukturerat MIK-arbete.

Arbetet är uppdelat i sex steg som är enkla att följa och samtidigt anpassa till bibliotekets specifika situation och arbetssätt.

  • Steg 1 Introducera MIK, utse roller och gör en strategisk plan
  • Steg 2 Fortbildning av bibliotekspersonalen
  • Steg 3 Kartlägg och skapa nya aktiviteter
  • Steg 4 Fördjupning i MIK
  • Steg 5 Gör folkbiblioteket till en MIK-central
  • Steg 6 Utvärdera måluppfyllelse och planera framåt.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2015

Gör en ny sökning efter publikationer