Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Omslag Familjeliv, små barn och medier

Stöd till bildmaterial om familjeliv, små barn och medier

Publiceringsdatum:

2015 inledde Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län ett pilotprojekt med Statens medieråd för att öka BVC‐sjuksköterskornas kunskap kring barn och unga i relation till medier. I projektet har ett material som kan fungera som stöd till diskussion i föräldrargrupper tagits fram.

Detta material visar hur samtalen kring bildmaterialet "Familjeliv, små barn och medier" kan föras.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Årskurs:Förskola

Gör en ny sökning efter publikationer