Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Publicistguiden

Publiceringsdatum:

Hur mycket får man egentligen låna av andras texter, bilder och filmer? Hur arbetar en journalist? Publicistguiden är ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för dig som jobbar med nyheter, medier och journalistik i din undervisning.

Publicistguiden vilar på tanken att elever utvecklar förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information genom att själva skapa journalistik.

I Publicistguiden beskrivs vad journalistik är samt vad man bör tänka på som journalist gällande upphovsrätt och källkritisk informationssökning. Där presenteras också de förutsättningar svensk journalistik verkar inom.


Publicistguiden vänder sig i första hand till dig som jobbar i grundskolan och gymnasiet. Den är ett samarbete mellan Statens medieråd och Mediekompass.

Tips på tillhörande lektionsövningar:

Författare:Statens medieråd och Mediekompass

Utgivningsår:2018

Årskurs:Åk 7-9, Gymnasium

Gör en ny sökning efter publikationer