Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Nosa på nätet: diskussionsfrågorlänk till annan webbplats till föräldramöten

Publiceringsdatum: 2016-01-08

Här är ett antal diskussionsfrågor som kan användas vid t.ex. föräldramöten. Det ingår i paketet "Nosa på nätet" som riktar sig till förskoleklass och lågstadium.


Medieanvändningen börjar allt tidigare och många barn i Sverige har flera års dator- och internetvana med sig redan vid skolstarten. Utbildningspaketet "Nosa på nätet" ger en introduktion för de yngsta barnen i källkritiskt tänkande, hur man tolkar budskap och blir en medveten medieanvändare.

"Nosa på nätet" består bland annat av en sagobok och en lärarhandledning och ger tips på övningar och lekar som uppmuntrar till dialog om medier och medieinnehåll mellan barn och vuxna. Syftet är att ge barnen de första grunderna till ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till medier i allmänhet och internet i synnerhet.

Exempel på aktörer som framgångsrikt har arbetat med materialet är Pedagog Malmölänk till annan webbplats.

Författare:Statens medieråd och Skolverket

Utgivningsår:2011

Årskurs:Förskola, Åk 1-3

Gör en ny sökning efter publikationer