Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

MIK för mig - lathund för dig som ska leda (skola)

Publiceringsdatum: 2016-01-21

Den här lathunden är till för dig som ska leda arbetet i ditt arbetslag med den digitala utbildningen MIK för mig.

Den digitala utbildningen är lätt att använda utan större förberedelser, men det kan vara bra att få vissa förklaringar och bakgrundsinformation för dig som leder diskussionerna, eftersom din roll är att föra gruppen framåt.

Lathunden innehåller alla bilder som finns med i den digitala utbildningen, viss fördjupande information samt enkla instruktioner. Rubriken ”Ytterligare frågor” återkommer i lathunden på flera ställen. Frågorna är tänkta som stöd för att få igång en diskussion, eller för att fördjupa och problematisera frågeställningar som visas på skärmen.

Tidsåtgång

Att göra hela den digitala utbildningen vid ett tillfälle tar ca två timmar inklusive diskussionstid. Det går också bra att dela upp utbildningen på fler tillfällen eller välja bland frågorna för ett kortare upplägg. Välj den variant som passar bäst för din grupp.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Gör en ny sökning efter publikationer