Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

MIK för mig - lathund för dig som ska leda (folkbibliotek)

Publiceringsdatum: 2016-01-21

Till den digitala fortbildningen "MIK för mig - folkbibliotekarier" hör en lathund som underlättar arbetet.

I lathunden anges vilka förberedelser som behövs för att genomföra utbildningen, samt att här finns ett stödmanus med tydliga instruktioner till samtalsledaren. Samtalsledaren eller MIK-ansvarig på ert bibliotek skriver ut lathunden, läser den innan utbildningstillfället, och leder sedan utbildningen och samtalen.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Gör en ny sökning efter publikationer