Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Metodmaterial för skolbibliotekarier

Publiceringsdatum: 2016-12-19

Det finns stora möjligheter med skolbiblioteket och särskilt om det är bemannat. Satsningen på att göra biblioteken till MIK-centraler är ett utmärkt tillfälle att sätta bibliotekariens kompetens och bibliotekets funktion på kartan. Men hur kommer man igång? I den här handledningen får du förslag på hur arbetsprocessen kan se ut både när det gäller att komma igång och att få in MIK i det kontinuerliga arbetet på skolan.

"Kom igång med MIK! Ett metodmaterial för skolbibliotekarier" är en handledning som tar sitt avstamp i att du som skolbibliotekarie är den professionellt kunniga i MIK och kan fungera som en projektledare för att få igång nya arbetsprocesser på skolan.

Materialet är framtaget i samarbete med Sofia Malmberg, bibliotekarie vid Adolf Fredriks musikklasser.

Författare:Sofia Malmberg och Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Årskurs:Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasium

Gör en ny sökning efter publikationer