Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Jag <3 internet – mellanstadiet

Publiceringsdatum: 2017-04-28

"Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" är ett lärarmaterial för mellanstadiet. Detta är en reviderad version.

I materialet diskuteras komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag. Lärarhandledning och kopieringsunderlag ligger i denna reviderade version tillsammans.

Materialet är framtaget i ett samarbete med en rad olika myndigheter och organisationer.

Läs mer om materialet här nedan under rubriken "Mer information."

Författare: Statens medieråd

Utgivningsår: 2014

Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag. Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial.

Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t.ex.:

  • Hur är man en bra kompis på nätet?
  • Var går gränsen för vad som är acceptabelt att lägga ut på nätet?
  • Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på nätet?

"Jag <3 internet" har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Mediekompass, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Post- och Telestyrelsen, Skolverket (Kolla källan), och Surfa Lugnt.


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Årskurs:Åk 4-6

Gör en ny sökning efter publikationer