Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Jag <3 internet – högstadiet och gymnasiet

Publiceringsdatum: 2017-04-25

"Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" är ett elev- och lärarmaterial för högstadiet och gymnasiet. Materialet innehåller praktiska övningar och lektionsupplägg och handlar om allt från bilder, upphovsrätt, internetsäkerhet, hat och mobbning till sex och porr på internet.

Ämnen som tas upp är relaterade till temat rättigheter och skyldigheter på internet, ett tema som återkommer i diskussionerna kring barn och unga på nätet.

Läs mer om materialet nedan under rubriken "Mer information".

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2013, reviderad 2014

Årskurs:Åk 7-9, Gymnasium

Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag. Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial.

Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t.ex.:

  • Hur är man en bra kompis på nätet?
  • Var går gränsen för vad som är acceptabelt att lägga ut på nätet?
  • Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på nätet?

"Jag <3 internet" har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Mediekompass, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Post- och Telestyrelsen, Skolverket (Kolla källan), och Surfa Lugnt.


Gör en ny sökning efter publikationer