Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Från jord till bord, åk 7-9

Publiceringsdatum: 2016-08-10

Ett projekt som tränar elever i åk 7-9 i medie- och informationskunnighet (MIK) och svarar mot centrala mål som de ska träna på i hem- och konsumentkunskap, geografi och svenska. Projektet kan ledas av skolbibliotekarie eller lärare.

Elevernas uppgift blir att följa ett livsmedel eller livsmedelsprodukt från jord till bord, ur ett miljömässigt och etiskt hållbarhetsperspektiv. De ska resonera kring vilka alternativa metoder och transportmöjligheter det finns och vilka möjligheter de själva har att genom t.ex. köp och opinionsbildande påverka produktionen. De ska även reflektera kring vilka möjligheter det finns att återvinna förpackningsmaterialet till den vara de fått och om det är möjligt där de bor.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Årskurs:Åk 7-9

Gör en ny sökning efter publikationer