Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Att övertyga i valtider, årskurs 7-9

Publiceringsdatum:

I projektet ”Att övertyga i valtider, åk 7-9” ska eleverna följa en aktuell fråga i valdebatten genom en nyhetsartikel, en debattartikel och en ledare från samma tidning. Som bakgrund diskuteras medias makt och relation till politiken.

Eleverna ska analysera hur tidningars politiska färg lyser igenom i de olika artikeltyperna. Uppgiften redovisas i tvärgrupper, så att eleverna får se hur det aktuella området behandlas i tidningar med olika platser på den politiska skalan. Avslutningsvis ska de reflektera över mediernas position i demokrati respektive diktatur.

Projektets syfte är att träna eleverna i källkritiskt tänkande utifrån begreppet medie‐ och informationskunnighet (MIK). Med utgångspunkt i ett grundläggande arbete gällande demokrati får eleverna aktivt arbeta med debatterande tidningsartiklar. Projektet är ämnesöverskridande och svarar mot de centrala mål, kunskapskrav och förmågor som eleverna, enligt Lgr11, ska träna på i samhällskunskap och svenska i åk 7‐9.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Årskurs:Åk 7-9

Gör en ny sökning efter publikationer