Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Att övertyga, gymnasiet

Publiceringsdatum:

I projektet ”Att övertyga, gymnasiet” ska eleverna följa en debatt genom en nyhetsartikel, en debattartikel och en ledare från samma tidning. Som bakgrund diskuteras medias makt och relation till politiken.

Eleverna ska analysera hur tidningars politiska färg lyser igenom i de olika artikeltyperna. Uppgiften redovisas i tvärgrupper, så att eleverna får se hur det aktuella området behandlas i tidningar med olika platser på den politiska skalan. Avslutningsvis ska de reflektera över mediernas position i demokrati respektive diktatur.

Källkritiskt tänkande

Projektets syfte är att träna eleverna i källkritiskt tänkande utifrån begreppet medie‐ och informationskunnighet (MIK). Med utgångspunkt i ett grundläggande arbete gällande demokrati får eleverna aktivt arbeta med debatterande tidningsartiklar.

Projektet är ämnesöverskridande och svarar mot de centrala mål, kunskapskrav och förmågor som eleverna, enligt GY11, ska träna på i samhällskunskap och svenska.

Projektet passar bäst för samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b i kombination med Svenska 1, men fungerar även med övriga kursplaner i samhällskunskap och svenska, se förslag på variationer nedan samt avsnittet ”Förankring i relevanta styrdokument”.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Årskurs:Gymnasium

Gör en ny sökning efter publikationer