Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Att övertyga, åk 4-6

Publiceringsdatum:

Materialet "Att övertyga, åk 4-6" tränar eleverna i källkritiskt tänkande utifrån begreppet medie‐ och informationskunnighet. Med utgångspunkt i ett grundläggande arbete vad gäller demokrati får eleverna aktivt arbeta med de olika partiernas webbsidor, valaffischer och tryckt material i form av artiklar och insändare.

"Att övertyga, åk 4-6" svarar mot centrala mål som de ska träna på i svenska, samhällskunskap och bild. Projektet kan ledas av skolbibliotekarie eller lärare

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Årskurs:Åk 4-6

Gör en ny sökning efter publikationer