Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Problematiskt datorspelande bland barn och unga (folder)

Publiceringsdatum:

Problematiskt spelande bland barn och unga är en vägledning för föräldrar och andra vuxna som finns nära barn. Broschyren tar upp vad datorspel är, konsekvenser av spelande och vad man som vuxen kan göra om spelandet blir ett problem.

Broschyren uppmanar föräldrar och andra vuxna att försöka bekanta sig med datorspel av olika slag.

  • Vilka spel är populärast?
  • Vilka spelgenrer är mest tidskrävande?
  • Varför väcker spel ett sådant engagemang?
  • När blir spelandet ett problem och vad skiljer problemspelaren från storspelaren?

Utifrån kunskapen om datorspel är det möjligt att föra dialog och att komma överens om regler för spelandet.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2015

Gör en ny sökning efter publikationer