Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Lägesrapport 2020

Publiceringsdatum:

Redovisning av Statens medieråds uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet.

Lägesrapporten innehåller Statens medierådsredovisning av regeringsuppdragetatt förstärka arbetet för ökad medie-och informationskunnighet Ku2019/01659/MD, medresultat från arbetet under uppdragsperioden, samt tankar inför2021-2024. En ekonomisk redovisning av 2019 års bidrag finns även bilagd.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2020

Gör en ny sökning efter publikationer