Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Slutredovisning av regeringsuppdrag No Hate Speech Movement

Publiceringsdatum:

Redovisning av Statens medieråds arbete inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. (Ku2017/00785/DISK)

Statens medieråd har drivit No Hate Speech Movement på uppdrag av regeringen sedan 2013. Det nuvarande uppdraget syftar bland annat till att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.

Huvudsakligt fokus under uppdragsperioden har genomgående varit att stärka barns och ungas förmåga att kritiskt värdera information relaterat till bilder i digitala medier. Till grund för arbetet ligger myndighetens kunskap om den allt mer bildfokuserade och omfattande medieanvändningen.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2020

Gör en ny sökning efter publikationer