Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Lärarhandledning Koll på nätet

Publiceringsdatum:

För unga är nätet en möjlighet att få kunskap, kontakter och utvecklas socialt. Samtidigt är det en plats där man kan utsättas för mobbning och falska identiteter. I dag vet vi att unga med NPF är mer utsatta på nätet.

Webbverktyget Koll på nätet riktar sig till unga, 13–18 år, och handlar om kommunikation på sociala medier, näthat och nätmobbning, samt gromning. Verktyget består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex.

Eleverna får ta ställning till olika situationer som Alex hamnar i och sedan diskutera med vägledning av pedagogen. Handledningen är en guide för dig som pedagog i att använda webbverktyget tillsammans med dina elever, i grupp eller enskilt.

Koll på nätet har utvecklats av Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Attention Hisingen-Kungälv inom ramen för Arvsfondsprojektet Nätkoll och i samarbete med Statens medieråd.

Författare:Riksförbundet Attention och Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Årskurs:Åk 7-9, Gymnasium