Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Konsten att övertyga – lärarmanus

Publiceringsdatum:

Detta är ett stöd till dig som pedagog. Lärarmanuset innehåller beskrivningar och fakta kring bilderna i powerpointpresentationen och frågor som du kan använda för diskussion med klassen.

Lärarmanuset hör till bildpresentationen Konsten att övertyga. Presentationen avslutas med en skriftlig analysuppgift. Mallen till denna finner du sist i lärarmanuset.

 

Format: Pdf

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016