Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Könsnormer i bildspråket - Fördjupning

Publiceringsdatum:

Den här fördjupningstexten kan både lärare och elever läsa och samtala kring. Texten beskriver mer ingående hur det är att leva i en visuell bildkultur. Här diskuteras teman som hur vi tolkar vår tillvaro genom seendet och hur en blick aldrig är neutral.

Centrala begrepp som representation och normer beskrivs närmare samt hur bilder påverkar vårt sätt att tänka.

Fördjupningsdelen är en av delarna i det pedgogiska materialet Könsnormer i bildspråket som visar hur vi ständigt kommunicerar med bilder och hur vi behöver analysförmåga för att kunna demaskera och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser.

Materialet diskuterar normer kring manligt och kvinnligt genom olika övningar, bildpresentation (Powerpoint), teoretisk samt praktisk bildanalys. Här illustreras också hur mängden bilder med liknande representation kan skapa ett visuellt mönster som påverkar oss själva och hela samhället i en viss riktning.

Könsnormer i bildspråket bygger på tre grundfrågor:

  • Hur ser de bilder ut som florerar i vårt samhälle?
  • Hur ser de bilder ut som vi själva producerar?
  • Hur kan vi arbeta för att de visuella normerna ska bli mer inkluderande?

Om du arbetar med alla delar tar det cirka 4-5 entimmeslektioner, beroende på hur snabbt dina elever arbetar och hur mycket tid ni tar till diskussioner.

Författare:Elin Jönsson, Elisabet Jonsved och Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Årskurs:Åk 7-9, Gymnasium