Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Bilder och verkligheter — visuell gemenskap på nätet: Kapitel 1

Publiceringsdatum: 2019-12-23

I den här övningen får eleverna förståelse för hur kommunikation med bilder kan fungera och vilken roll internet har när det gäller bilders spridning och bildspråklig kommunikation. Eleverna fördjupar även sina kunskaper kring bildfenomenet memes och hur memes kan användas av antidemokratiska krafter.

Eleverna ska ta sig an “Fallet Pepe the Frog” och hjälpa upphovsmannen och serietecknaren Matt Furie att försöka återta seriefiguren ”Pepe the Frog’s” ursprungliga betydelseladdning.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Årskurs:Åk 7-9, Gymnasium