Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Film om medie- och informationskunnighet

Publiceringsdatum:

MIK, medie- och informationskunnighet rör frågor om allt från teknik, integritet online till källkritik och ryktesspridning.

För att höja medvetenheten om dessa frågor har Statens medieråd tagit fram en informationsfilm.

Se filmen här:

Gör en ny sökning efter publikationer