Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Världen som spelplan - gränsöverskridande i onlinespelskulturen

Publiceringsdatum:

"Världen som spelplan" är en kvalitativ rapport om onlinespel som sociala mötesplatser där människor som kanske annars aldrig hade kommit i kontakt med varandra möts. Åldersskillnader, nationalitet och social klass blir inte lika centralt som det är på andra sociala arenor. I rapporten ger nio personer sin bild av vardagliga möten i spelvärlden.

Rapporten handlar om gränsöverskridande gemenskap, möten med andra kulturer, utvecklade språkkunskaper och spelare som reser till varandra och träffas IRL. Men det är även en rapport om kulturkrockar, exkludering och sexualisering.

Författare:Jonas Linderoth och Camilla Olsson

Utgivningsår:2010/2012

Gör en ny sökning efter publikationer