Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Våldsamt populärt. 1990-talets mest sedda filmer och videogram (Nr 25)

Publiceringsdatum:

En genomgång av de tio mest sedda filmerna på biograf under respektive år av 1990-talet.

Dessutom går den igenom de mest uthyrda videofilmerna under de år för vilka det har funnits tillgänglig uthyrningsstatistik. Studien diskuterar bl.a. förekomst och karaktär på våldsskildringar.

Författare:Astrid Söderbergh-Widding

Utgivningsår:2000

Gör en ny sökning efter publikationer