Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & Medier 2008

Publiceringsdatum:

"Ungar & Medier 2008" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005 och 2006. Det är en omfattande studie om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna erfarenheter.

Rapporten visar bland annat att föräldrar alltjämt oroar sig för dataspelandet trots en allmänt mer positiv bild. Den visar också vilka skillnader som finns i pojkars och flickors medievardag, och att fler mår dåligt av verkligt våld än spelat våld.

Karin Helmersson Bergmark, professor och universitetslektor i sociologi vid Stockholms universitet, och Lina Eklund, fil.mag. i sociologi vid Stockholms universitet, har gjort en deskriptiv analys på statistiken i "Ungar & Medier 2008". Syftet är att förklara föräldrars styrning av barns och ungdomars medieanvändning.

Författare:Medierådet

Utgivningsår:2008

Gör en ny sökning efter publikationer