Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & Medier 2006

Publiceringsdatum:

"Ungar & Medier 2006" är en uppföljning av "Ungar & Medier 2005" som var den första omfattande studien om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna erfarenheter.

Här ges svar på vilka medier de använder, hur länge och varför. Här finns också fakta om familjesituationen, om det finns regler i hemmet, om man diskuterar medier i familjen. Svaren ger också insikt om varför dokusåpor eller dataspel attraherar barn och unga, liksom om skillnader mellan flickor och pojkars användning och upplevelser.

Författare:Medierådet

Utgivningsår:2006

Gör en ny sökning efter publikationer