Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Tittarögon. En rapport om vad som bestämmer tv-utbudet

Publiceringsdatum:

Tittarögon är en både roande och skrämmande rapport om vilka faktorer och beslut som ligger bakom det utbud av filmer, serier och såpor vi tittare möter i tv-rutan.

Här presenteras ett tv-landskap som genomgått en drastisk förändring under det senaste decenniet. Ingen verkar längre ha kontroll över utbudet, och den viktigaste ledstjärnan för verksamheten är tittarsiffrorna. Skriften väcker många frågor, inte minst hur detta utbud på sikt kommer att påverka den generation som idag är barn och ungdomar.

Författare:Lars Grip

Utgivningsår:2003

Gör en ny sökning efter publikationer