Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Tillsammans. Erfarenheter av regeln om vuxen medverkan på biograf

Publiceringsdatum:

Skriften är en uppföljning av regeln om vuxenmedverkan som innebär att barn under sju år i vuxens sällskap får se filmer på biograf med åldersgränsen från sju år, samt att barn under elva år i vuxens sällskap får se filmer med åldersgränsen från elva år.

Våldsskildringsrådets uppföljning visar hur berörda parter upplever att regeln fungerar. Föräldrar, filmdistributörer och biografpersonal redogör för sina erfarenheter.

Författare:Ann Katrin Agebäck (redaktör)

Utgivningsår:2002

Gör en ny sökning efter publikationer