Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Stäng inte av! Film som verktyg för samtal

Publiceringsdatum:

Skriften handlar om hur en skola som hamnat i kris på grund av aggressiva och utåtagerande elever kan förändra situationen genom samtal kring film.

Här beskrivs en nyskapande lektionsmodell med diskussioner kring känslor som rädsla, osäkerhet och empati med stöd av utvalda filmscener. Skriften är helt grundad på författarens praktiska erfarenheter.

Författare:Åke Sahlin

Utgivningsår:2001

Gör en ny sökning efter publikationer