Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Småungar & Medier 2010

Publiceringsdatum:

"Småungar & Medier - Fakta om små barns användning och upplevelser av medier" beskriver medieanvändningen hos barn mellan 2 och 9 år. Detta var den första rapporten där fakta om de allra yngsta barnens medievanor togs fram.

Rapporten bygger på svar från 2000 tillfrågade föräldrar. År 2010 brukade två tredjedelar av 2–5-åringar och nästan alla 5–9-åringar använda dator. Av 2-åringarna var det 43 % som någon gång har använt datorn.

Författare: Medierådet

Utgivningsår: 2010

Författare:Medierådet

Utgivningsår:2010

Gör en ny sökning efter publikationer