Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Mediekunniga lärare? Om lärarhögskolorna och mediepedagogiken

Publiceringsdatum:

En inventering av mediekunskapens ställning vid landets lärarutbildningar, i relation till läroplaner och politiska visioner.

Skriften innehåller även förslag och idéer till förändringar.

Författare:Karin Stigbrand och Margareta Lilja-Svensson

Utgivningsår:1997

Gör en ny sökning efter publikationer