Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Lektionsmaterial för de yngre barnen: Småungar & medier 2010

Publiceringsdatum:

Mediekompass har tagit fram lektionsmaterial för att arbeta med de yngre barnens medievanor baserat på Statens medieråds rapport "Småungar & Medier 2010". Materialet är utformat för förskolan upp till årskurs 5. Övningen ger eleverna möjlighet till en gryende källkritik kring de medier de använder.

Syftet är att inventera medievanorna i klassen, att reflektera kring sitt medieanvändande och att få barnen att diskutera medieprodukter sinsemellan.

Författare:Mediekompass

Utgivningsår:2011

Årskurs:Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6

Gör en ny sökning efter publikationer