Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Lärarhandledning Ungar & Medier 2010

Publiceringsdatum:

Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning utifrån Medierådets rapport "Ungar & Medier 2010". Den består av lektionsövningar att använda i klassrummet med konkreta tips på hur du kan diskutera medievanor och medieanvändning tillsammans med dina elever.

Syftet är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring sin egen och andras medieanvändning samt dess fördelar, nackdelar och eventuella konsekvenser.

Handledningen sätter fokus på en del av rapportens rön gällande gruppen 12-16-åringar men urval ur övningarna går att använda som underlag för mediediskussioner även i andra åldrar.

Författare:Mediekompass och Medierådet

Utgivningsår:2010

Årskurs:Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasium

Gör en ny sökning efter publikationer