Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Argument i repris - pressdebatten om medievåld

Publiceringsdatum:

En studie av pressdebatten om våld i media mellan 1991-94.

En studie av pressdebatten om våld i media mellan 1991-94.

Författare:Jan Christofferson, Carin Daal och Evalena Tholin

Utgivningsår:1997

Gör en ny sökning efter publikationer