Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Thomas Hammarberg talade på Barnrättsdagarna i Örebro

Senast uppdaterad: 2017-11-29

Statens medieråd har medverkat på Barnrättsdagarna i Örebro arrangerat av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Örebro kommun. Temat var ”Barnkonventionen som lag i praktiken”.

Thomas Hammarberg talade på Barnrättsdagarna i Örebro. Foto: Barnrättsdagarna

Thomas Hammarberg, diplomat och människorättsförsvarare, höll i avslutningsanförandet. Foto: Barnrättsdagarna

1 200 deltagare fick ta del av föreläsningar och seminarier med såväl svenska som internationella gäster. Stort fokus låg på den utmaning som Europa står inför med många barn på flykt och det kommande arbetet när barnkonventionen blir lag i Sverige.

Barnrättighetsutredningens särskilda utredare Anita Wickström presenterade delar ur betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag som skickats på remiss till 140 instanser. Hon uppmanar statliga myndigheter att ligga i framkant och diskutera de frågor som man kan komma att ställas inför när barnkonventionen blir lag och att samarbeta myndigheter emellan i det arbetet. Stora Priset som delas ut till de som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land gick i år till Cecilia Kjellgren, lektor vid Linnéuniversitetet och föreningen Barnrättsbyrån. Dagarna avslutades med ett tal av Thomas Hammarberg, diplomat och människorättsförsvarare, som bland annat sa att Barnkonventionen kommer att få enorm betydelse och skapa en plattform för utveckling för kommande generationer.

> Ta del av föreläsningar och seminarier från Barnrättsdagarna (Barnrättsdagarnas sajt)länk till annan webbplats