Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd överklagar kammarrättens beslut

Senast uppdaterad: 2016-05-11

Den 22 april beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd i ärendet om åldersgräns för filmen Flickan, mamman och demonerna. Den 9 maj överklagade Statens medieråd beslutet och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i kammarrätten. Till dess att ärendet slutgiltigt avgjorts gäller fortsatt åldersgränsen 15 år.

Bild