Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd ger ut stöd för samtal på barnavårdscentralerna

Senast uppdaterad: 2017-11-27

De flesta treåringar har varit på nätet och 42 procent av femåringarna använder internet minst några gånger i veckan. Nu har Statens medieråd tagit fram ett pedagogiskt material för barnavårdscentralerna, som kan användas i mötet med småbarnsföräldrar.

Illustration: Lotta Sjöberg

Bild från Familjeliv, små barn och medier. Illustration: Lotta Sjöberg.

Materialet, Familjeliv, små barn och medier, handlar om barn upp till fem år och deras medieanvändning. Det består av illustrationer som visar vanliga mediesituationer. Bilderna är tänkta att inspirera till samtal om barnets vardag, stimulans och behov i BVC-s föräldragrupper och vid enskilda samtal med föräldrar.

Materialet har tagits fram i samarbete mellan Statens medieråd och Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.

– Vi har märkt ett stort behov av stöd kring små barn och deras medieanvändning. Det har talats mycket om skärmtid – medan det som är intressant är att reflektera över innehållet, säger Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning vid Statens medieråd.

– Barn och föräldrar är olika. Vi har, precis som amerikanska barnläkarföreningen, kommit fram till att vi inte tror på riktlinjer och förbud. I stället vill vi uppmuntra till samtal och reflektion kring mediernas betydelse i dagens barndom, säger Malin Bergström, barnpsykolog och medicine doktor vid Barnhälsovårdensenheten i Stockholms län och CHESS, Karolinska Institutet/Stockholms Universitet.

– Det nya materialet ska fungera som ett tydligt och lättanvänt hjälpmedel för BVC-sjuksköterskorna i mötet med föräldrarna. Vi hoppas att det med tiden leder till en ökad medvetenhet kring småbarns medieanvändning, säger Helena Dal.

> Ladda ner Familjeliv, små barn och medier, Bildkort (pdf) eller länka till: http://statensmedierad.se/familjeliv-bilder

> Ladda ner Familjeliv, små barn och medier, affisch (pdf) eller länka till: http://statensmedierad.se/familjeliv-affisch

> Ladda ner Familjeliv, små barn och medier, stöd till bildmaterial (pdf) eller länka till: http://statensmedierad.se/familjeliv-stod-till-samtal

Illustrationerna, högupplösta – får användas med angivande av källa; Illustration: Lotta Sjöberg, Statens medieråd, 2016; enligt CC-licens http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/länk till annan webbplats

Källa siffror i ingressen: Småungar & medier 2015, Statens medieråd

I samarbete med

insafe-logga
Eu-logga
bris-logga

Statens medieråd representerar Sverige i EU-nätverket Insafelänk till annan webbplats och driver ett Safer Internet Centre med finansiellt stöd från EU:s Connecting Europe Facilitylänk till annan webbplats och dess program Safer Internet. Projektet syftar till en säkrare användning av internet bland barn och unga och drivs i samarbete med BRIS – Barnens rätt i samhället.länk till annan webbplats