Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd får miljödiplom för 2017

Senast uppdaterad: 2016-12-29

Statens medieråd har för tredje året i rad diplomerats för sitt miljöarbete. Diplomeringen, som gäller för 2017, utfärdas av Svensk Miljöbas.

 

Bild

Här är miljödiplomeringen för 2017.

Liksom andra myndigheter är Statens medieråd skyldigt att ha ett miljöledningssystem. Vi har valt att ta steget från ett förenklat miljöledningssystem till att miljödiplomera oss enligt Svensk miljöbas.

För att uppfylla kraven Svensk miljöbas diplomering krävs att verksamhetens miljöpåverkan kartlagts, att miljöförbättringar planeras och genomförs, att medarbetarna utbildas och att miljöarbetet följs upp och rapporteras.


> Läs mer om diplomering enligt Svensk miljöbas länk till annan webbplats 

> Läs Statens medieråds direktör Ewa Thorslunds krönika om myndighetens miljöarbete