Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Stärk dina elevers källkritiska förmåga inför valet 2018

Senast uppdaterad: 2018-05-04

Barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och bli stärkta i sin källkritiska förmåga. Därför har Statens medieråd inför höstens val sammanställt material till dig som arbetar med elever i skolmiljö.

Bild

Tips till dig som arbetar med elever i skolmiljö. Foto: Shutterstock.

I dagens digitaliserade mediesamhälle finns en obegränsad mängd information – men också desinformation i form av vinklade budskap, konspirationsteorier och propaganda. Detta ställer krav på oss som medieanvändare.


Barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och bli stärkta i sin källkritiska förmåga. Inför höstens val har Statens medieråd sammanställt material till dig som arbetar med elever i skolmiljö. Här finns poddar, voddar, lektionsupplägg och informationsbroschyrer på olika språk – pedagogiskt material med syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

> Pedagogiskt material inför valet 2018


No Hate Speech Movement

Statens medieråd driver den internationella kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige, med syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Kampanjen ska även syfta till att stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet, respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet samt stimulera till kritiskt tänkande vid användning av medier.

> Läs mer om No Hate Speech Movementlänk till annan webbplats

 

No hate.