Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Om åldersgränsen på filmen Flickan, mamman och demonerna

Senast uppdaterad: 2016-03-18

Med anledning av den debatt som förs i media angående åldersgränsen för filmen Flickan, mamman och demonerna vill Statens medieråd göra några förtydliganden kring myndighetens arbete med att fastställa åldersgräns för film som ska visas offentligt:

Enligt lag får framställningen i en film inte godkännas för visning för barn under sju år, under elva år eller under femton år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Skada för välbefinnandet kan vara att filmen innehåller inslag som medför stark rädsla, oro eller förvirring för ett barn.

Våra beslut baseras enbart på ett skadlighetskriterium. Lagen medger inte att hänsyn tas till exempelvis en films kvalitet eller målgrupp.

När vi fattar beslut om åldersgräns görs detta med utgångspunkt i att filmen ska kunna ses på biograf av ett barn i den aktuella åldersgruppen utan vuxet sällskap. Det innebär att en film med 11-årsgräns ska kunna ses på bio av en ensam 11-åring utan att det kan vara till skada för välbefinnandet för barnet. I annat fall blir konskevensen att filmen får en 15-årsgräns.

Myndighetens arbete med fastställande av åldersgränser regleras av Lag (2012:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligtlänk till annan webbplats.