Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Ökad medie- och informationskunnighet på 400 bibliotek

Senast uppdaterad: 2015-10-19

MIK breder ut sig över landet. Nästan 400 bibliotek har deltagit i ett projekt för att öka kompetensen inom medie- och informationskunnighet, MIK. Projektet fortsätter i höst.

Projektet genomförs av Statens medieråd och Svensk biblioteksförening och syftar till att fortbilda bibliotekarier i medie- och informationskunnighet (MIK). Biblioteken har en viktig roll att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och har bland annat fått ett metodmaterial om hur biblioteket kan komma igång och arbeta med MIK.

Biblioteken viktiga för ökad media- och informationskunnighet

Dagens medielandskap är mångfacetterat, föränderligt och med ett snabbt flöde av information. Utan MIK är möjligheterna att vara en aktiv medborgare som gör självständiga val mer begränsade. Här har biblioteken en viktig funktion att fylla eftersom de finns tillgängliga för alla medborgare. Satsningen innebär att många fler skolelever och andra medborgare över hela landet får tillgång till högre kompetens om det nya medielandskapet.

Statens medieråd kommer till hösten att fortsätta satsningen MIK-utbildning för både folk- och skolbibliotek.

Karta MIK-bibliotek folkbibliotek

Kartan med orangea fält visar vilka kommuner som har minst ett folkbibliotek som har deltagit i första etappen av utbildningssatsningen.
Klicka här för att se om din kommun finns med på kartan för folkbibliotek.

Karta MIK-bibliotek skolbibliotek

Kartan med de lila fälten visar vilka kommuner som har minst ett skolbibliotek som har deltagit.
Klicka här för att se om din kommun finns med på kartan för skolbibliotek.