Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Nytt lärarmaterial: "MIK för mig - lättläst"

Senast uppdaterad: 2016-01-04

Nu kommer ett nytt lärarmaterial med övningar kopplat till MIK för mig. Materialet är bearbetat till lättläst svenska så att hela utbildningspaketet ska kunna användas inom särgymnasieskolan och i andra lässvaga grupper.

"MIK för mig" är ett utbildningspaket i flera steg och är till för att både elever och lärare ska få möjlighet att diskutera och reflektera kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss.

> Ladda ner i Publikationer Lärarmaterialet Mik för mig - lättläst.

Lärarmaterialet hör till den digitala utbildningen MIK för mig som du hittar här:

> MIK för mig - digital utbildning

Övningar till varje kapitel

Utbildningspaketet "MIK för mig" består av fyra kapitel:

  • Introduktion
  • Våra relationer
  • Vinklade budskap
  • Vår demokrati

Varje kapitel innehåller flera olika övningar. Du som lärare vet bäst vad som fungerar att göra i din klass. Använd de övningar som du tror passar dina elever och som du tror engagerar dem. Kopieringsunderlag, filmer och diskussionsfrågor ingår i den digitala utbildningen.