Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Lärare prisade för innovativ svenskundervisning

Senast uppdaterad: 2016-12-29

Guldäpplets Särskilda Pris för lärare som uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it går i år till två lärare i svenska som andraspråk: Anna Kaya, Stockholms universitet, och Hülya Basaran, Högskolan Väst.

Anna Kaya och Hülya Basaran, fick Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2016.

Anna Kaya och Hülya Basaran, fick Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2016. Foto: Bo Helmersson

–De har inte bara använt digitaliseringens möjligheter vid inlärning av svenska för nyanlända barn och ungdomar, utan också bidragit till en positiv utveckling inom detta viktiga område i hela landet, säger Helena Dal, Statens medieråds representant i Guldäpple-juryn.

Anna Kaya och Hülya Basaran valdes ut bland mer än hundra lärare som nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2016. Kaya och Basaran kommer att få ta emot priset vid en ceremoni på Skolforums scen på Stockholmsmässan i Älvsjö den 31 oktober.

Då kommer också vinnaren av årets Guldäpple att presenteras och prisas. Här är de tre finalister som juryn har enats om:

  • Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås. Arbetar med att ge barn nya lärverktyg, och kollegor, barn och målsmän nya former att synliggöra, dela och samtala om upplevelser och erfarenheter.
  • Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje. Han har under lång tid utvecklat och utmanat elevers förmåga att experimentera med matematikens objekt som tal, figurer och relationer med djupare förståelse och bättre resultat som mål.
  • Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn. De har utvecklat värdegrundsarbetet och skolans demokratiuppdrag med undersökande, analys och rolltagande med moderna verktyg, vilket bidragit till att eleverna utvecklat sin förmåga att formulera ståndpunkter och argumentera utan att kränka varandra.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som för femtonde året delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Allt fler skolor och kommuner antar utmaningen att utveckla lärandet och elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners, de lärare som vunnit Guldäpplet de två senaste åren samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.