Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

Senast uppdaterad: 2016-04-22

Den 22 april kom kammarrättens beslut angående Statens medieråds begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Bild

Begäran om prövningstillstånd gällde förvaltningsrättens sänkning av åldersgränsen för filmen Flickan mamman och demonerna. Då Kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd står Förvaltningsrättens avgörande därför fast. Då myndighetens skäl för att begära prövningstillstånd hos kammarrätten var av stor principiell betydelse undersöker Statens medieråd nu möjligheten att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.