Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Hur rustar vi en generation som inte vill släppa mobilen?

Senast uppdaterad: 2017-03-14

Med anledning av MIK-veckan 2015 släpps idag rykande färsk statistik från Statens medieråd. Siffrorna visar att 95 % av 11-åringarna har en egen mobil, de allra flesta smarta mobiler med internet. De medievanor som förr var associerade med tonåringar kryper allt längre ned i åldrarna, vilket reser frågor om ett ökat behov att stärka barn som mediekonsumenter.

De nya siffrorna visar att barn och unga använder sin mobil mer än någonsin. Av de tillfrågade 17–18-åringarna använde 62 % mobilen mer än tre timmar per dag. Det kan jämföras med resultatet från 2012/13 då den siffran var 46 %. Den visar också att medieanvändningen kryper ner i åldrarna. Idag har hälften av alla tvååringar varit på nätet och 95 % av 11-åringarna har en egen mobil. Det handlar idag nästan uteslutande om smarta telefoner med pekskärm, även bland de yngre barnen.

– Det här visar att även ganska små barn har hela världen i sin ficka. Det betyder att de har tillgång till all information – och desinformation – som vuxna. Men frågan är om deras förmågor att förhålla sig kritiskt till all denna information utvecklats i samma utsträckning som tillgången till den, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd.

Barn har tonåringars medievanor

Utvecklingen går snabbt och undersökningen visar att medievanor som förr var associerade med tonåringar kryper allt längre ned i åldrarna. Till exempel tittar en 12-åring idag lika mycket på videoklipp som en 16-åring gjorde för två år sedan. Det följer en allmän tendens som visar på den ökade betydelsen av rörlig bild. Av 15-åringarna använder 65 % sin mobil till att se videoklipp. Det kan jämföras med 7 % i undersökningen från år 2010. Nyheter i mobilen har också fått en större roll i ungas medieanvändning. Av de tillfrågade 15-åringarna läser 93 % nyheter på sin mobil, vilket kan jämföras med 21 % år 2010.

– För vuxna är det inte alltid lätt att hänga med i barnens medievanor. Ett första steg är att lära sig mer om varandras liv på nätet, så att fler vuxna – lärare, föräldrar samt övrig skolpersonal – talar med och möter barn och unga kring vardagen på nätet, säger Ewa Thorslund.

Siffrorna släpps med anledning av MIK-veckan och är preliminära data från den kommande rapporten ”Ungar & medier 2014/15”, som kommer i sin helhet i april 2015.

MIK-veckan

Under MIK-veckan lanserar Statens medieråd en kampanj i sociala medier och uppmanar skolor runt om i Sverige att vika en lektion till barns och ungas medievardag. Läs mer om vad som händer under MIK-veckan här: (inaktuell länk)

Här är Statens medieråds lärarmaterial "Vilja veta!" för mellanstadiet och högstadiet. Läs och ladda ned det här.