Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Hjälp till föräldrar att stötta barnen på internet

Senast uppdaterad: 2017-11-27

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att prata med sina barn om deras vardag på nätet. Våra forskningsrapporter visar att många föräldrar oroar sig för att deras barn ska råka ut för mobbning och hat på internet. Samtidigt upplever en stor del av barnen att föräldrarna inte pratar med dem om sådant. Vi har därför tagit fram ett kunskapspaket till föräldrar som finns på webbplatsen nohate.se.

Omslag för broschyren Hat och kränkningar på internet

Paketet består av fem konkreta råd som förmedlas via:

Vi tror att orsaken till att det inte pratas hemma är att det saknas kunskap. Inte hos alla föräldrar, naturligtvis, men hos många. Om man inte riktigt vet hur barnens olika digitala forum fungerar, kan det vara svårt att ta upp samtal kring det på ett avspänt sätt.

Du och din organisation får gärna vara med och sprida vårt nya kunskapspaket till föräldrar.

Det är bara om vi hjälps åt som vi kan göra internet till en bättre plats för våra barn och unga.


I samarbete med

insafe-logga
Eu-logga
bris-logga

Statens medieråd representerar Sverige i EU-nätverket Insafelänk till annan webbplats och driver ett Safer Internet Centre med finansiellt stöd från EU:s Connecting Europe Facilitylänk till annan webbplats och dess program Safer Internet. Projektet syftar till en säkrare användning av internet bland barn och unga och drivs i samarbete med BRIS – Barnens rätt i samhället.länk till annan webbplats